Pijalnia Czekolady Wedla – recenzja i konkurs

Kochani dobrze wiecie jak bardzo lubię czekoladę. Dlatego gdy dostałam zaproszenie do łódzkiej Pijalni Czekolady Wedla bez wahania się zgodziłam. W Łodzi są dwie Pijalnie Czekolady Wedla, jedna na terenie Rynku Manufaktury, natomiast druga na Piotrkowskiej 69. Miałam okazję odwiedzić lokal na Piotrkowskiej, który jest otwarty od lutego tego roku.

Ponieważ odwiedziliśmy Pijalnię jeszcze w upalne dni zamarzył mi się deser lodowy z owocami. Pijalnia super sprostała zadaniu, bo oprócz łatwo nasuwającej się gorącej czekolady ( a w zasadzie jej różnych rodzajów) w upalne letnie dni menu jest na tyle rozbudowane, że znajdziecie też mnóstwo pozycji dla ochłody. I tak oprócz malinowego deseru lodowego wzięłam też mrożoną kawę. Piotrek zdecydował się na gorącą białą czekoladę i kawę latte. Poza tym na naszym stole rozpusty wylądowało kilka pralin. Faworytem okazał się jednak cudny fondant czekoladowy podany z gałką lodów waniliowych oraz malinami w winie.

Jeśli przerażają Was kalorie jakie pochłonęliśmy, plusem dla Was może być fakt, że w menu pijalni znajdują się też lekkie pozycje jak na przykład jogurt z musem owocowym.

Zaskoczeniem (pozytywnym) było dla mnie to, że w karcie znajduje się tez menu śniadaniowe, oraz pozycje obiadowe  jak na przykład naleśniki czy ryż na słodko.

Wyszliśmy naprawdę uraczeni. Poniżej macie fotorelację tych wszystkich pyszności jakie mieliśmy okazję próbować.

Ale to nie koniec radości od Pijalni Czekolad Wedla. Mamy dla Was niespodziankę. Konkurs, w którym możecie wygrać voucher do Pijalni Czekolady Wedla na 100 zł! Gwarantuję, że wyjdziecie wypchani po brzegi czekoladową pysznością w Waszych brzuchach !

Konkurs „Wygraj voucher do Pijalni Czekolady Wedla”. Aby wygrać voucher należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe : „Lubię czekoladę, ponieważ…” Forma wypowiedzi dowolna. Wygra osoba, która najzabawniej, najkreatywniej zdaniem prowadzącej bloga podejdzie do tematu czekolady. Konkurs trwa od 26.09 do 30.09.2016 roku. Odpowiedzi na pytania piszemy w komentarzach pod postem konkursowym, czyli tym. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu i profilu facebookowym Dziękuję Było Pyszne do dnia 3.10.2016r, do godziny 23:59.

Wygrana osoba w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników zobowiązana jest  wysłać swoje dane do wysyłki nagrody oraz numer telefonu dla kuriera. Dane należy wysłać w prywatnej wiadomości na profil facebookowy Dziękuję Było Pyszne. Po tym terminie nagroda przepada i jest przyznawana kolejnej osobie.

EDIT : 

NAGRODĘ W KONKURSIE WYGRYWA :

Lubię czekoladę ponieważ…
W-iele rozkoszy daje, świat piękniejszym się staje
E-ndorfin dużo produkuje i od razu super się czuję
D-użo przyjemności jest w tej małej słodkości
E-nergia od rana, gdy czekolada do płatków dodana
L-ekiem jest na całe zło – czekolada to jest to! <3

Serdecznie gratuluję!

Pełen regulamin konkursu znajduje się poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj voucher do Pijalni Czekolady Wedla”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Wygraj voucher do Pijalni Czekolady Wedla” (w dalszej cześć zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Akcji jest www.dziekujebylopyszne.pl.
 3. Obsługę techniczną Akcji będzie prowadziła 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerskiej 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, kapitał zakładowy: 50 000 zł (Koordynator), działająca na zlecenie E.Wedel.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie 1 zwycięzcy.
 5. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową pod adresem www.dziekujebylopyszne.pl (zwana w dalszej części „Stroną WWW”).
 6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”).
 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 9. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.
 10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 26.10.2016 r. i trwa do dnia 30.10.2016 r.
 2. W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.
 3. Organizator nagrodzi 1 osobę, która najzabawniej, najkreatywniej zdaniem prowadzącej bloga odpowie na pytanie „Lubię czekoladę, ponieważ…” Forma wypowiedzi dowolna. Odpowiedź konkursową należy umieścić pod postem konkursowym na blogu.  Wartość zestawu wynosi 100 zł (sto złotych).
 4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę (zwaną w dalszej części „Nagrodą Główną”) składającą się z nagrody rzeczowej – voucheru do Pijalni Czekoladay E.Wedel.
 5. Nagroda jest niepodzielna. Rezygnacja przez Zwycięzcę Konkursu z któregokolwiek z elementów Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z pozostałych.
 6. Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu,

2.6.1.            podania błędnych danych,

2.6.2.            nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.

 1. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 2. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: magdalena.ciesielska@247.com.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs – Pijalnie” reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu.
 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email.
 3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.
 3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.
 4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
 6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

img_20160918_115510_

img_20160918_115050_

img_20160918_102524_

img_20160918_102326_

img_20160918_102406_

img_20160918_172733_

img_20160918_163823_

 • Wentland Julia

  Ohhh czekoladaa, czyli fenyloetyloamina, cos co zawiera skladnik, który powoduje szczęście…
  Kto nie kocha czekolady? Chyba jakieś totalne fit świry. Czekolada oraz różne postacie jakie przywiera mmmmm, mogłabym zrezygnować ze wszystkiego, żelków, fast foodow i innych podobnych, powiedzmy ,,zakazanych owoców”, ale CZEKOLADA? Przepraszam, CZE-KO-LA-DA, z CZEKOLADY?! NIGDDDDYYYYY PRZENIGDY MI SIĘ TO NAWET NIE PRZYŚNI, no chyba, że jakaś kąpiel czekoladowa ^^
  Dlatego kocham czekoladę, bo TAK i już, no uwielbiam, uwielbiam 😍☺️

 • Wentland Julia

  Oj taki konkurs, aż się sam prosi 😍

 • Agata Michalska

  Lubię czekoladę, ponieważ… ma supermoce: poprawia humor, tuli w smutku, obciera łzy, dodaje energii, rozgrzewa zimne stópki (szczególnie w wersji hot), rozświetla zimowe wieczory, daje radość nam i tym, którym zostanie sprezentowana. <3

 • Monika

  Lubię czekoladę, ponieważ da radę
  nawet pochmurnego dnia zmienić oprawę.
  Ciemne kakao i pełnia mleka
  to istny raj dla podniebienia każdego człowieka.
  Aż w głowie się nie mieści jak wiele radości
  na twarzach wszystkich zjadających gości.
  Dlatego warto jeść czekoladę,
  a ja zjadam tyle ile dam radę 🙂

 • Dominik

  Lubię czekoladę, ponieważ nie jest zwyczajną słodkością. Od pierwszego spróbowania przechowuje w sobie masę wspomnień. To z nią zacząłem odkrywać świat, kiedy byłem małym dzieckiem. To ona dodawała odwagi, kiedy przyszło mi stawić czoła pierwszym wyzwaniom. Jej smak pomógł mi poznać prawdziwą miłość, ale też pocieszał, kiedy los odwracał się ode mnie. Nieraz w ekstremalnych warunkach okazywała się źródłem cennej energii.

  Teraz sięgając po czekoladę, sięgam nie tylko po swoje wspomnienia, ale także patrzę z nadzieją w przyszłość, kiedy podczas zimowego wieczora popijam ją, wyznaczając kolejne swoje cele

 • Aga

  Lubię czekolada ponieważ już jedna rozpływająca się w ustach kosteczka potrafi zminimalizować każde zmartwienie, a błahy problem całkiem odchodzi w zapomnienie

 • Justyna

  Lubię czekoladę, ponieważ ona lubi mnie. Nie psuje zębów, nie tuczy, poprawia humor i procesy myślowe, pobudza do działania i zjednuje przyjaciół! Jej wersja na gorąco wprowadza w błogostan… Jest zawsze trafionym prezent, który nawet u nie lubianej koleżanki wywołuje uśmiech na twarzy 😉
  No i na koniec – nie mniej ważne, zawsze jest „trendi” ponieważ bez problemu znajdziemy ją w wersji bez glutenu, bez cukru, bez laktozy, wegańską itp. 😉 🙂 🙂 🙂

 • Regina Krenzel

  Lubię czekoladę ponieważ…nie wyobrażam sobie bez niej ani jednego dnia 😉 Jestem od niej tak uzależniona jak kolarz od roweru albo prawdziwy góral od gór. Jest niesamowita, rozpływająca się ustach, można podgryzać ją wszędzie. Mnie nie tuczy, tylko poprawia humor i sprawia,że śmieję się cały dzień i mam tyle energii co młoda sarenka;) Tak naprawdę to uwielbiam ją w każdej postaci, znika szybciej niż pędzące pendolino. Czekolada to moje życie..lekkie, przyjemne i słodke 😉

 • Anonim

  Message

 • Justyna Tyśka

  Lubię czekoladę ponieważ…
  W-iele rozkoszy daje, świat piękniejszym się staje
  E-ndorfin dużo produkuje i od razu super się czuję
  D-użo przyjemności jest w tej małej słodkości
  E-nergia od rana, gdy czekolada do płatków dodana
  L-ekiem jest na całe zło – czekolada to jest to! <3

 • Magdalena

  Lubię czekoladę, bo nie marudzi, nie komentuje i jest najlepszym poprawiaczem humoru. Nie ważne czy w kostkach, jako pralina, jako batonik, krem do smarowania czy do picia. Nie ma sobie równych i żaden wafelek czy ciastko nigdy nie będzie takie dobre. Na dodatek jest w tylu wariantach smakowych, że nie ma możliwości, żeby kiedykolwiek mi się znudziła.

 • Regina

  Cała moja twórczość poszła na marne, ponieważ nie wysłało mojego komentarza…ale próbuję jeszcze raz;) Lubię czekoladę, ponieważ bez niej nie wyobrażam sobie dnia;) Jestem od niej tak uzależniona jak kolarz od roweru a prawdziwy góral od śpiewu góralskiego;) Czekoladę uwielbiam ponieważ sprawia mi przyjemność spożywanie kolejnych kosteczek rozpływającego się w ustach niebiańskiego smaku;) Mnie nie tuczy, a wręcz przeciwnie dodaje energii by spędzić dzień z uśmiechem i lekka nutką „szaleńczości” 😀 Kochajmy czekoladę, bo znika tak szybko:P

 • Aneta76

  Lubię czekoladę, ponieważ jest królową słodyczy. Niepodzielnie włada cukierniczym królestwem. Kto tak jak ona potrafi zawładnąć sercem, umysłem i podniebieniem? Poddaję się jej bez najmniejszego oporu, aż do ostatniego okruszka. To taka słodko – gorzka pokusa. Rozpływa się w ustach i już po chwili świat wydaje się kolorowy. Uwielbiam czekoladę i jestem zachwycona jej niepowtarzalnym, intensywnym smakiem i delikatną konsystencją. Czekolada uwodzi mnie swoim wyrafinowanym aromatem.

 • Wicia

  Lubię czekoladę, ponieważ jako osoba o dość ograniczonej odporności psychicznej (czytaj: panika goni panikę, choć często nie jest to w ogóle potrzebne, a do trzęsiawki ze stresu chyba już zdążyłam się przyzwyczaić ;)), często mam kiepskie dni, a ona wtedy sprawia, że słońce znów wstępuje w moje życie! 😉 Ja mam ochotę zawinąć się w koc i zniknąć, a ona uśmiecha się do mnie z górnej półki lodówki i wyciąga ręce, aby po nią sięgnąć. Jest słodka, przyjemnie lepiąca się do dłoni i kiedy pochłaniam ją wypełniając buzię niczym chomik, wręcz czuję, jak wszystko znów przesuwa się na dobre, pozytywne tory! Nie ukrywam, że jest dla mnie jak najlepszy lek i do tego mogę go przyjmować w różnych postaciach: stałej, płynnej albo nawet gazowej, bo już sam jej zapach pobudza we mnie pokłady nieopisanego szczęścia, które jakoś jednak skrywa się w tej mojej stresowo- panikującej osobie i może dzięki czekoladzie wyjść na powierzchnię! 🙂

 • Wicia

  Lubię czekoladę, ponieważ jako osoba o dość ograniczonej odporności psychicznej (czytaj: panika goni panikę, choć często nie jest to w ogóle potrzebne, a do trzęsiawki ze stresu chyba już zdążyłam się przyzwyczaić ;)), często mam kiepskie dni, a ona wtedy sprawia, że słońce znów wstępuje w moje życie! 😉 Ja mam ochotę zawinąć się w koc i zniknąć, a ona uśmiecha się do mnie z górnej półki lodówki i wyciąga ręce, aby po nią sięgnąć. Jest słodka, przyjemnie lepiąca się do dłoni i kiedy pochłaniam ją wypełniając buzię niczym chomik, wręcz czuję, jak wszystko znów przesuwa się na dobre, pozytywne tory! Nie ukrywam, że jest dla mnie jak najlepszy lek i do tego mogę go przyjmować w różnych postaciach: stałej, płynnej albo nawet gazowej, bo już sam jej zapach pobudza we mnie pokłady nieopisanego szczęścia, które jakoś jednak skrywa się w tej mojej stresowo- panikującej osobie i może dzięki czekoladzie wyjść na powierzchnię! :)Message

 • Karolina L.

  Lubię czekoladę, ponieważ zawsze mi nastrój poprawia
  i pozytywne emocje wyzwala.
  Słodka, lekka, kusząca,
  potrzebuję jej do życia bardziej niż słońca.
  To ona pomaga mi zrealizować marzenia,
  jest synonimem zadowolenia.
  W tabliczce czy do picia,
  bez niej nie wyobrażam sobie życia.
  To moja prawdziwa przyjaciółka,
  ja i ona to zgrana dwójka.
  Nigdy się na niej nie zawiodłam,
  swym zapachem i smakiem mnie od razu uwiodła.
  Normalnie słów aż mi brakuje,
  by opisać dokładnie co do niej czuję.
  Czekolado kochana!
  Ty sprawiasz, że ma buzia jest roześmiana.
  Kocham Cię nad życie, bo wypełniasz moje kubki smakowe obficie.
  Dzięki mojemu tacie Ciebie poznałam,
  od dzieciństwa się Tobą zajadałam.
  Teraz dorosła dziewczyna pragnie Cię spotkać w Pijalni Wedlowskiej,
  by rozkoszować się Tobą w atmosferze boskiej.
  Czekoladko, bądź ze mną zawsze i wszędzie,
  a dzięki twej obecności moje życie zawsze udane będzie! 🙂

 • Justyna Tyśka

  Wow super! Dziękuję 😀